Verksamheten

Seglingsbergs gård


                                     Verksamheten


För att kunna bruka våra jordar på ett uthålligt sätt, behöver vi ta hjälp av djuren.Djuren  betar gräs och ger stallgödsel, vilket krävs  för att ge gårdens jordar  sin mullhalt(kolinnehåll) och markstruktur . Utan djur kommer marken att återgå till skogsbruk/granplantering.

Djuren betar ca 300 ha betesmarker varje år , äter upp vallfoder från ca 250 ha slåttervall , 150 ha spannmål och 25 ha åkerbönor.

Under ett år så producerar gårdens mjölkkor och betesdjur nästan en liten tetrapack (3 dl) till varje svensk och en 100 g hamburgare (100 %  nötkött ) till 1 milj människor