Om Gården

Seglingsberg

Seglingsbergs Gård, bruknngscentrat

Från början ett gammalt järnbruk,

där lantbruket fortfarande är i drift med en omfattande mjölk och nöttköttsproduktion.

Seglingsbergs Gård

Ramnäs  Gård

1906 sköttes jordbruket av dessa lantarbetare plus lika många mjölkerskor, men de fick inte vara med på bild ;)

Seglingsbergs Bruk , hyttan, början på 1900-talet