Betesmarker

Djuren håller landskapet öppet
Biologiska mångfalden gynnas av mulbete


Praktvaxskivlingen trivs i betesmarkenBetesmarker

 •  Gästgivargården
 • Lyckans stjärna
 •  Bälgmakar
 •  Byggetorp
 •  Mariannelund
 •  Norrby
 •  Kalängen
 •  Heden
 • Norrängen

Torpställen

 •  Byggetorp
 •  Lyckans stjärna
 •  Holmen
 • Hökebo
 •  Heden
 •  Hällsjötorp
 •  Skogsmuren
 •  Näs