Verksamheten

Seglingsbergs gård

                                     Verksamheten


För att kunna bruka våra jordar på ett uthålligt sätt, behöver vi ta hjälp av djuren.Djuren  betar gräs och ger stallgödsel, vilket krävs  för att ge gårdens jordar  sin mullhalt(kolinnehåll) och markstruktur . Utan djur kommer marken att återgå till skogsbruk/granplantering.

Djuren betar ca 300 ha ängsmarker , äter upp vallfoder från ca 250 ha slåttervall , 150 ha spannmål och 25 ha åkerbönor  varje år.

Under ett år så producerar gårdens mjölkkor och betesdjur nästan en liten tetrapack (3 dl) till varje svensk och en 100 g hamburgare (100 %  nötkött ) till 1 milj människor

                                        Kalvarna

Efter ca en vecka från födseln, kommar kalvarna till amkostallet, att jämföra med ett dagis. Varje amko klarar av att försörja 4 st kalvar med mjölk under 2,5 mån. Därefter har kalvarna utvecklat sin våmm och äter hö och kraftfoder